Logopedie

Programează-te

 

Activitatea logopedică vizează în primul rând copiii de vârstă preșcolară și școlară mică, dar se poate extinde și la celelalte categorii de elevi.
Intervenția logopedică este preferată să se realizeze încă din grădiniță, atunci când sunt localizate structurarea și dezvoltarea limbajului, evitând astfel, consolidarea deprinderilor greșite de vorbire sau chiar întârzierea în apariția limbajului.
Copilul tău prezintă următoarele semene?
- nu pronunță corect;
- spune puține cuvinte sau nu vorbește deloc;
- repeta cuvinte scurte sau silabe;
- sunt dificultăți în scrierea corectă;
Tulburările de limbă au cunoscut în ultimii ani o creștere majoră, cele mai răspândite
fiind dislalia, în formă simplă sau polimorfă, bâlbismul și dislexo-disgrafia (la școlarii mici).
Tulburările de limbaj necorectate pot fi consolidate sau chiar agravate, necesitând o perioadă mai lungă de recuperare. De aceea, intervenția timpurie și oportună a unui specialist reduce riscul apariției unor modificări în planul personalității și al comportamentului.

Specialistul nostru în logopedie, profesor logoped Șușcă Elena, pune la dispoziție următoarele servicii:
- depistarea și identificarea tulburărilor de limbă;
- corectarea tulburărilor de limbă în vederea diminuării riscului de eșec școlar;
- elaborarea și aplicarea unor programe de recuperare și terapie logopedică în funcție de
diagnostic;
- aplicarea terapiei logopedice prin intermediul unui program diferențiat, necesar fiecărui copil în parte.
Totodată, desfășoară activități care duc la dezvoltarea armonioasă a copilului, precum:
- educarea respirației și a echilibrului inspir-expir.
- educarea auzului fonematic.
- exerciții speciale pentru mușchii obrajilor, un limbii, un buzelor.
- jocuri pentru dezvoltarea orientării spațio-temporare, pentru cunoașterea schemei corporale.
- dezvoltarea mușchilor fini ai mâinii, optimizarea coordonării oculo-motorii în vederea realizării scrisului.
- dezvoltarea cognitivă și a imaginației.
- dezvoltarea vocabularului pasiv și activ, un limbajului impresiv și expresiv.
- terapie specifică de recuperare în vederea rezolvării bâlbâielii.
- consilierea familiei copilului - terapie specifică de recuperare în vederea rezolvării bâlbâielii. - consilierea familiei copilului - terapie specifică de recuperare în vederea rezolvării bâlbâielii. - consilierea familiei copilului

Terapia logopedică se poate aplica și în cazul copiilor afectați de sindromul Down, copiilor cu tulburări de spectru autist sau suspecte de autism, în cazul copiilor cu deficiențe psihice și, în special, în cazul copiilor cu dificultăți în pronunțarea anumitor sunete sau Dificultăți în scriere. Bâlbismul este o afecțiune care se tratează prin terapie logopedică.