logopedie

Prof. Logoped Șușcă Elena

Activitatea logopedică vizează în primul rând copiii de vârstă preșcolară și școlară mică, dar se poate extinde și la celelalte categorii de școlari.
Intervenția logopedică este de preferat să se realizeze încă din gradiniță, când are loc structurarea și dezvoltarea limbajului, evitându-se astfel, consolidarea deprinderilor greșite de vorbire sau chiar întârzierea în apariția limbajului.

Copilul tău prezintă următoarele semene?

 • nu pronunță corect;
 • spune puţine cuvinte sau nu vorbeşte deloc;
 • repetă cuvinte scurte sau silabe;
 • are dificultăţi în a scrie corect;

Tulburările de limbaj au cunoscut în ultimii ani o creștere majoră, cele mai răspândite fiind dislalia, în formă simplă sau polimorfă , bâlbismul și dislexo-disgrafia (la școlarii mici). Tulburările de limbaj necorectate la timp se pot consolida sau chiar agrava, necesitând o perioadă mai lungă de recuperare. De aceea, intervenția timpurie și oportună a unui specialist reduce riscul apariției unor modificări în planul personalității și al comportamentului .

Specialistul nostru în logopedie, profesor logoped Șușcă Elena, pune la dispoziție următoarele servicii:

 • depistarea şi identificarea tulburărilor de limbaj;
 • corectarea tulburărilor de limbaj în vederea diminuării riscului de eşec şcolar;
 • elaborarea şi aplicarea unor programele de recuperare şi terapie logopedică în funcţie de diagnostic;
 • aplicarea terapiei logopedice prin intermediul unui program diferenţiat, necesar fiecărui copil în parte.

Totodata, desfășoara activitǎţi care duc la dezvoltarea armonioasă a copilului, precum:

 • educarea respiraţiei şi a echilibrului inspir-expir.
 • educarea auzului fonematic.
 • exerciţii speciale pentru muşchii obrajilor, a limbii, a buzelor.
 • jocuri pentru dezvoltarea orientǎrii spaţio-temporare, pentru cunoaşterea schemei corporale.
 • dezvoltarea muşchilor fini ai mâinii, optimizarea coordonǎrii oculo-motorii în vederea realizǎrii scrisuluui.
 • dezvoltarea cognitivǎ şi a imaginaţiei.
 • dezvoltarea vocabularului pasiv şi activ, a limbajului impresiv şi expresiv.
 • terapie specificǎ recuperatorie în vederea rezolvǎrii bâlbâielii.
 • consilierea familiei copilului

Terapia logopedică se poate aplica şi în cazul copiilor afectaţi de sindromul Down, al copiilor cu tulburări de spectru autist sau suspecţi de autism, în lucrul cu copiii care prezintă întârzieri mentale şi, mai ales, la copiii cu dificultăţi în pronunţia anumitor sunete, sau cu dificultăţi în scriere. Balbismul (bâlbâiala) este şi ea o afecţiune care se tratează prin terapie logopedică.

Listă servicii:

 • Consilierea și suportul familiei în cazul tulburărilor asociate
 • Consultație logopedică
 • Depistarea precoce a copiilor ce prezintă tulburări de limbaj
 • Dezvoltarea auzului fonematic
 • Dicție și recuperare logopedică
 • Educarea mișcărilor articulatorii
 • Educarea motricității generale
 • Educarea respirației
 • Evaluare complexă: examinare pronunție, greșeli în exprimarea orală, examinare citit-scris, maturizare senzo-motorie, orientare și structurare spațială, evaluare psihologică
 • Evaluarea vârstei psihologice a limbajului
 • Logopedie pentru copiii cu implant cohlear / proteze auditive
 • Program terapeutic pentru logonevroze (tulburări de ritm și fluență)
 • Recuperarea auditiv-verbală a copilului deficient de auz
 • Strategii terapeutice în tulburările vocii
 • Terapie complexă pentru demutizare
 • Terapie logopedică pentru dislalie
 • Terapie logopedică pentru rinofonie / rinolalie (tulburări de pronunție)
 • Terapie pentru tulburări de voce: disfonie, fonastenia, mutațiile vocii, afonie
 • Terapie pentru tulburări polimorfe: afazie, alalie
 • Terapie pentru tulburările de limbaj în cadrul unor deficiențe de tipul Sindrom Down, autism, ADHD, întârziere mentală, etc.
 • Terapie pentru tulburările de scris-citit: dislexie, disgrafie, alexie, agrafie