Conditiile privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform noului regulament nr.679/2016, aplicabil incepand cu data de 25.05.2018.

1. Principii de protectie a datelor

 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime (prezentate la pct.4). Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor (partenerii de cazare, partenerul pentru recoltare de analize)
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora,impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor.

2. Datele personale

 • Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect).
 • Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume, data de nastere, CNP, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.

3. Colectarea datelor personale – datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

 • Numele si datele de contact (colectam numele si prenumele, adresa de email, adresa postala, numarul de telefon, data de nastere, CNP, alte date de contact similare);
 • Colectam date despre starea medicala, pentru a ne putea consulta impreuna cu echipa medicala
 • Colectam date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactioneaza cu website-ul nostru
 • Colectam date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la website-u nostru. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., cheile de produs, adresa IP, setarile regionale si setarile de limba.

4. Scopul colectarii datelor

 • informarea oaspetilor privind ofertele, evenimentele si noutatile legate de serviciile centrului  prin e-mail direct, newsletter, SMS, etc; numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul.(conform Art. 6 alin. (1) lit. (a), din Regulament)
 • stabilirea unei relatii comerciale la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract cum ar fi , fara a se limita la acestea : trimiterea confirmarii rezervarii si afacturii de avans pentru serviciile achizitionate, trimiterea comenzilor la adresa de livrare (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din Regulament)

De asemenea, poate furniza datele cu caracter personal ale oaspetelui altor companii partenere, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de medicale (analize medicale, test de intoleranta), furnizorilor de servicii hoteliere (partenerii centrului nostru).

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.


5. Utilizarea datelor personale

 • vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate.
 • vom pastra informatiile clientului pentru perioada in care contul sau este activ, pentru oricare din scopurile mentionate mai sus (pct. 4).Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.
  Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: office@josephineclinique.ro .
 • accesul la datele personale este strict limitat personalului , asociatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea datelor.

Daca utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, acestia sunt rugati sa contacteze clinica prin email.


6. Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.


7. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

 • Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
 • Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să deneficiati de serviciile si produsele noastre.
 • Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
 • Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile

Prin urmare, în calitate de client , aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție– vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
 • Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale, va rugam contactati clinica la adresa de email: cu o cerere semnata si datata.

Abonarea la newsletter-ul nostru va ofera posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi promotii, programe de fidelizare, acces la istoricul de pachete, vouchere si oferte personalizate prin e-mail sau SMS.

Daca nu doriti sa primiti noutati si oferte promotionale din partea noastra sau considerati ca abonarea s-a realizat din greseala, ne poti trimite un mesaj la adresa de email cu textul:

“DEZABONARE”

Din momentul in care ti-ai exprimat dezacordul, datele tale personale nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.
Iti multumim pentru timpul acordat.